CIDAE (Centre d'Informació i Difusió de l'Art de l'Esmalt), situat a Barcelona, és l'associació nacional en estreta col.laboració amb els comitès internacionals d'esmaltistes. CIDAE fou fundat per Andreu Vilasís el 1983.


Com a Centre d'informació i difusió de l'art de l'ESMALT i com associació sense ànim de lucre, té com a principal objectiu la divulgació i promoció de l'art de l'esmalt al foc sobre metalls.


CIDAE publica la revista "L' ESMALT" en català i castellà. Es tracta d'una revista trimestral dedicada a l'esmalt vitrificable sobre metalls i altres arts afins. El seu objectiu és donar informació sobre la història, el concepte artístic actual i les tècniques de l'esmalt, així com estimular i obrir vies de comunicació entre els esmaltistes i els amants d'aquest art arreu del món, augmentant-ne el coneixement general del públic i revaloritzant-lo.

CIDAE informa sobre exposicions, certamens, concursos, premis, simposiums i conferències tant a nivell nacional com internacional.


CIDAE promou i organitza exposicions internacionals com "El Món de l'Esmalt" (des de 1985) a Salou, o el premi Emison a Barcelona (des de 1988) amb facilitats i avantatges en la participació pels seus associats.

Revista

Castellano Ver en Castellano

English Read in English
Inscripció C.I.D.A.E

Quota d'adhesió


Drets d'inscripció: €15.


Quota anual de soci, inclosa la suscripció a la revista L'ESMALT (4 números): €60 pel territori nacional, €75 altres països.


Més informació y full d'inscripció.

Llotja

Contactar

CIDAE

Ciutat de Balaguer, 17

08022 Barcelona

Tel: 93 450 34 49

Fax: 93 435 78 58

93 418 86 08

cidaes@gmail.com


Forum de CIDAE.


Enllaços útils.

Advocat

Advocat

Pere Soldevila

Drets d'autor i propietat intel.lectual.

Assesorament legal per a socis de CIDAE.

pere.soldevila@icab.es

Tel: 93 412 69 73

Fax: 93 412 42 13