Creu de Sant Jordi per Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja

Creu de Sant Jordi per Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va otorgar la Creu de Sant Jordi 2022 al nostre President d’Honor Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja , a títol pòstum.
L’ acte de lliurament, es va celebrar el passat 11 de juliol de 2022 al Teatre Monumental de Mataró.
El seu fill Xavier Vilasis Cardona, va ser l’encarregat de recollir el guardó.
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya.
Extracte de la nota de premsa publicada a la web de la Generalitat de Catalunya:
Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja. Artista plàstic i esmaltador: Per la seva llarga trajectòria com a esmaltador de prestigi internacional. No tan sols per la seva obra de creació sinó també i, sobretot, per la seva continuada labor pedagògica, dins i fora de Catalunya, com a professor de l’Escola Llotja, i per les moltes iniciatives que va impulsar de difusió de l’art de I’esmalt i de depuració de la terminologia catalana específica d’aquesta disciplina artística, en ser l’autor del primer i únic manual tècnic sobre esmalt en català. També en reconeixement de la seva constància en el perfeccionament de l’art de I’esmalt i de la seva contribució a la plenitud del nostre país.

Acte de lliurament de la Creu Sant Jordi. Recull el guardó Xavier Vilasís Cardona, fill d’Andreu Vilasís./ Acto de entrega de la Creu Sant Jordi. Recoge el galardón Xavier Vilasís Cardona, hijo de Andreu Vilasís./ Sant Jordi Cross award ceremony. Xavier Vilasís Cardona, son of Andreu Vilasís, receives the award.

D’esq a dreta: Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer ,conseller de Polítiques Digitals i Territori. M. Hble. Sr.Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat. Xavier Vilasis Cardona. Hble. Sra. Natàlia Garriga i Ibàñez, consellera de Cultura.

(c)de la foto:Web de la Generalitat de Catalunya

———————-

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña otorgó la “Creu de Sant Jordi 2022” a nuestro Presidente de Honor Andreu Vilasís y Fernández-Capalleja, a título póstumo.

El acto de entrega, se celebró el pasado 11 de julio de 2022 en el Teatro Monumental de Mataró.

Su hijo Xavier Vilasis Cardona fue el encargado de recoger el galardón.

La Creu de Sant Jordi es uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una persona por parte de la Generalitat de Catalunya. La distinción se creó en 1981 con el fin de distinguir a las personas naturales o jurídicas que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados en Cataluña.

Extracto de la nota de prensa publicada en la web de la Generalidad de Cataluña:

Andreu Vilasís y Fernández-Capalleja. Artista plástico y esmaltador: Por su larga trayectoria como esmaltador de prestigio internacional. No sólo por su obra de creación sino también y, sobre todo, por su continuada labor pedagógica, dentro y fuera de Cataluña, como profesor de la Escola Llotja, y por las muchas iniciativas que impulsó de difusión del  arte del esmalte y de depuración de la terminología catalana específica de esta disciplina artística, al ser el autor del primer y único manual técnico sobre esmalte en catalán. También en reconocimiento de su constancia en el perfeccionamiento del arte del esmalte y de su contribución a la plenitud de nuestro país.

 

La familia i amics del guardonat./ La familia y amigos del galardonado./ The family and friends of the laureate.

D’esquerra a dreta: Núria Lopez Ribalta,Marcel i Diana Vilasis, Francesc Soldevila, Xavier Vilasis Cardona, Ana Maria Cardona, Pilar Velez i Josep Bracons.

—————–

The Government of the Generalitat de Catalunya awarded the “Cross of Sant Jordi 2022” (“Creu de Sant Jordi”) to our Honorary President Andreu Vilasís i Fernández-Capalleja, posthumously.
The award ceremony was held on 11 July 2022 at the Teatre Monumental in Mataró.
His son Xavier Vilasis Cardona was in charge of collecting the award.
The “Creu de Sant Jordi” is one of the highest awards that a person can receive from the Generalitat de Catalunya. The distinction was created in 1981 with the aim of distinguishing natural or legal persons who, on account of their merits, have rendered outstanding services to Catalonia.
Extract from the press release published on the website of the Generalitat de Catalunya:
Andreu Vilasís i Fernández-Capalleja. Plastic artist and enameller: For his long career as an enameller of international prestige. Not only for his creative work but also, and above all, for his continuous pedagogical work, inside and outside Catalonia, as a teacher at the Escola Llotja, and for the many initiatives he promoted for the dissemination of the art of enamelling and the purification of the specific Catalan terminology of this artistic discipline, being the author of the first and only technical manual on enamelling in Catalan. Also in recognition of his perseverance in perfecting the art of enamelling and his contribution to the development of our country.

Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja

Creu de Sant Jordi 2022Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *