Enamelling. The complicity of fire and art,  by Andreu Vilasís.

Enamelling. The complicity of fire and art, by Andreu Vilasís.

Traducció a l’anglès disponible!
256 pàgines, completament il·lustrat, mida A4, tapa dura.

El magnífic llibre d’Andreu Vilasís sobre la tècnica de l’esmalt.

Creat sota supervisió de l’autor fins a la seva mort el 2022.

Recuperació dels arxius i coordinació per Núria López-Ribalta; traducció,

disseny i edició per Mer Almagro.

https://store.enamelworkshop.com/product-category/books/

¡Traducción al inglés disponible!

256 páginas, completamente ilustrado, medida A4, tapa dura.

El magnífico libro de Andreu Vilasís sobre la técnica del esmalte.

Creado bajo supervisión del autor hasta su muerte en 2022.

Recuperación de archivos y coordinación por Núria López-Ribalta;

traducción, diseño y edición por Mer Almagro.

https://store.enamelworkshop.com/product-category/books/

English translation now available!
256 pages, fully illustrated, size A4, hardcover.

Andreu Vilasís’ magnificent enamelling technique book. Created under the Author’s supervision until his passing in 2022.
Archive retrieval and coordination by Núria López-Ribalta; translation, design and edition by Mer Almagro.

https://store.enamelworkshop.com/product-category/books/