MUSEU DE L’ESMALT – TORRE VELLA DE SALOU

Carrer de l’Arquebisbe Pere de Cardona, 5
43840 Salou

Horari:

Tardor-Hivern: De dilluns a dissabte de 18 a 20 hores. Diumenges i festius tancat.
Primavera-Estiu: De dilluns a dissabte de 18 a 21 hores. Diumenges i festius tancat.

Entrada gratuïta.

ATENCIÓ

CIDAE no gestiona administrativament el Museu, sinó que ho fa l’Ajuntament de Salou, així doncs, no marquem els horaris ni decidim quan s’obre ni quan es tanca. Tenim coneixement del fet que alguns dissabtes se celebren bodes, i en aquest cas el Museu queda tancat al públic. Aquests tancaments no es comuniquen a CIDAE, per tant no podem saber quan es produeixen.

Així doncs, recomanem que en cas de voler fer la visita al Museu en una data concreta, sobretot aquells que feu el desplaçament expressament, truqueu abans al Museu per tal d’assegurar-vos que podreu fer la visita. Telèfon: 977 383 235, en el mateix horari d’obertura del Museu.

També us podeu adreçar al Patronat Municipal de Turisme de Salou:

Passeig de Jaume I, 4
43840 Salou, Tarragona.
Telèfon: 977 35 01 02
E-mail:pmtsalou@salou.cat
Horari: de 10 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h.
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 20:30h.

Enllaç al Museu de l’Esmalt, de la web de l’Ajuntament de Salou.     Pàgina web del Museu: mecs.cat

Informació practica: dies d’obertura i horaris

(Repetim que no ens fem responsables de les informacions contingudes en aquestes pàgines web, perquè són gestionades per l’Ajuntament de Salou.)

IMPORTANT!: durant la pandèmia pot haver-hi canvis sobtats o mesures de seguretat inesperades en algun moment temporal o ocasional. Si us plau, informeu-vos amb antelació

 

  MUSEO DEL ESMALTE – TORRE VELLA DE SALOU

C/ Arquebisbe Pere de Cardona, 5
43840 Salou

Horario:
Otoño-Invierno: De lunes a sábado de 18 a 20 horas. Domingos y festivos cerrado.
Primavera-Verano: De lunes a sábado de 18 a 21 horas. Domingos y festivos cerrado.

Entrada gratuita.

ATENCIÓN

CIDAE no gestiona administrativamente el Museo, sino que lo hace el Ayuntamiento de Salou, así pues, no marcamos los horarios ni decidimos cuando se abre ni cuando se cierra. Tenemos conocimiento de que algunos sábados se celebran bodas, y en este caso el Museo queda cerrado al público. Estos cierres no se comunican a CIDAE, por tanto no podemos saber cuándo se producen.

Así pues, se recomienda que en caso de querer  realizar la visita al Museo en una fecha concreta, sobre todo aquellos que hagan el desplazamiento expresamente, llamen antes al  Museo con el fin de asegurarse de que podrá  tener lugar. Teléfono: 977 383 235, en el mismo horario de apertura del Museo.

También pueden dirigirse al Ayuntamiento de Salou, Área de Cultura o al Patronato Municipal de Turismo de Salou:
Paseo de Jaume I,
443840 Salou, Tarragona.
Teléfono: 977 35 01 02
E-mail:pmtsalou@salou.cat
Horario: de 10 a 13:30 horas y de 17 a 20:30 h.
Lunes,Miercoles y Viernes, de 10 a 20:30h.

Enlace al Museo del Esmalte, de la web del Ayuntamiento de Salou

Página web del Museo: mecs.cat

Información práctica: días de apertura i horarios

(Repetimos que no nos hacemos responsables de las informaciones contenidas en estas páginas web, porque son gestionadas por el Ayuntamiento de Salou.)

¡IMPORTANTE!: Durante la pandemia puede haber cambios repentinos o medidas de seguridad inesperadas en algún momento temporal u ocasional. Por favor infórmese con anticipación.

 

ENAMEL MUSEUM – TORRE VELLA DE SALOU

Address: Arquebisbe Pere de Cardona, 5
43840 Salou

Opening Hours:
Autumn-Winter: Monday to Saturday from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. Sundays and holiday days closed.
Spring-Summer: Monday to Saturday from 6:00 p.m. to 9:00 p.m. Sundays and holiday days closed.

Free entrance.

ATTENTION

CIDAE doesn’t administratively manage the Museum, but it is in charge of the Salou City Council, so we don’t set the opening timetables or don’t decide the dates opened or closes.

We are aware that some Saturdays civil weddings are celebrated there, and in this case the Museum is closed to the public. CIDAE is never warned of these events, so we can’t know when they occur.

Therefore, it is recommended that if you wish to visit the Museum on a specific date, especially those who make a trip for this purpose, they must call the Museum beforehand to make sure that the visit will be possible. Telephone: 00 34 977 383 235, during the Museum opening hours.

You can also contact the Municipal Tourism Board of Salou:

Passeig de Jaume I, 4
43840 Salou, Tarragona.
Phone: 977 35 01 02
E-mail:pmtsalou@salou.cat
Opening hours: from 10 am to 1:30 pm and from 5 pm to 8:30 pm.
Monday, Wednesday and Friday, from 10 am to 8:30 pm.

Link to Enamel Museum, from the Salou City Council website.

Museum website:http://mecs.cat

Practical information: opening days and opening hours

(We repeat that we are not responsible for the information contained in these web pages, because they are managed by the Salou City Council).

IMPORTANT!: During the pandemic there may be sudden changes or unexpected security measures on a temporary or occasional time. Please inform you in advance.